Oke. Je kunt dus tot 10 tellen.
Beantwoord de volgende stap door het adres te herschrijven naar nummer.html


6

18

15

45

42

?