Návod / How to play

SK:

Stlačte tlačítko jazyka v ktorom chcete hru hrať. Budete presmerovaný na html stránku.
Všímajte si názvy, okolnosti, hinty, či klúčové slová. Je možné, že to budete potrebovať.
Na posun v hre, ak nie je k dispozícií šípka, či iný popis, využívajte prepísanie adresového riadku.
Hru je najlepšie hrať na počítači, i keď je možné ju odohrať i na telefóne.
Ak nemáte k dispozícií počítač, zdrojový kód sa dá otvoriť vo väčšine prehliadačov i cez telefón.
Stačí len pred adresu napísať "view-source:názov_adresy.html".

EN:

Press the button of your language. You will be transformed to a simple html address.
Notice the names, circumstances, hints or key words. You may need them.
You will have to rewrite the address bar to move in the game.
You will have to check on the source code sometimes during the game.
If you're playing from your mobile phone only, don't worry. Many phone browsers can open the source code, too.
Just type "view-source:name_of_the_address.html".


Flagcounter since 31.1.2020
Flag Counter